Communiqués tiers

Vahaolana roa no hitan’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana hamahana ny krizy. Tsy mbola mety mivaha manko ny krizy satria mikatso ny resaka politika ary tsy ahitam-bahaolana ny fanatanterahana izay mba fifanarahana natao sonia. Ny vahoaka anefa tena efa tsy mahita iantsapazana intsony ary efa mila hamoy fo mihitsy. Fanamafisana ny vavaka no vahaolana voalohany hitan’ny HMF fa tena hamahana ny krizy haingana. Tokony tena mifantoka tanteraka amin’izany ny vahoaka Malagasy ary manokana fotoana hanaovana izany mba tsy ho vavaka mihambahamba no hatao fa tena hametraka ny Firenena amin’Andriamanitra.

Tsy hitsahatra amin’izany ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ary manome fotoana ny mpiray tanindrazana sahady ny sabotsy 05 May izao manomboka amin’ny 01 ora tolakandro eny amin’ny « gradin » FJKM Anosivavaka Ambohimanarina. Fotoan-dehibe manana ny maha-izy azy izany ho an’ny olona rehetra mandala ny fahamarinana. Ny faharoa dia ny fikatsahana hatrany ny hanamafisana ny firaisan-kina sy ialana amin’ny fivakisan’ny fiaraha-monina Malagasy. Misy ny ezaka izay efa ataon’ny HMF hanatontosana izany ary haseho vahoaka izany amin’ny fotoana mampety azy.

 

 

Ny tody tsy misy …
Maro ny endri-javatra efa manamarina ny fahalemen’ny « tsy marina » sy izay rehetra mpomba azy ankehitriny. Isan’ireny ny ady an-trano izay iainan’izy ireo ka tonga any amin’ny fampidirana am-ponja izany ankehitriny satria manjaka loatra ny fitiavan-tena sy ny alahelon-tseza. Ny andaniny ao anatin’izany dia sahy miantso ny vahoaka hanampy azy. Toy ny tsy tsaroany fa tao anatin’ny roa taona dia izy ireo no nanenjika ny vahoaka sy izay rehetra tsy nitovy hevitra taminy ary namboly fifankahalana mihitsy. « Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa » hoy ny fitenena. Amin’ny fotoana hisian’ny olana mantsy tsy fantatra izay afaka mamonjy. Izany no antony itorian’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana  ny fahamarinana mba hizotra amin’ny lalana mahitsy hatrany ny Malagasy ary hanankina ny fiainana amin’Andriamanitra. Amin’ny fotoana hahatanterahan’izany mantsy dia ho rehareha ilay hoe « dia ho tany sambatra ilay Madagasikaranay ».

 

 

Syndiquer le contenu