Filoha Ravalomanana: "izaho ihany no hanambara ny daty hiverenako"