SEMPAMA vs FATE : izy mivady no miady … ny ankizy no hanao taona fotsy !