Pastera Lala Rasendrahasina : « tsy ho vanona ny fifidianana raha tsy tomombana ny fifampihavanana »