Mamy Rakotoarivelo : « tsy maintsy tafody alohan’ny 18 oktobra i Dada » (+vidéos)