Filoha RAVALOMANANA Marc : "ny androatokom-piainako dia hatokako ho an'ny Filazan-tsara sy ny Fireneko"