Fikaonan-dohan’ny Faritra 22 : fampiharana ny tondro zotra ihany koa (+vidéo)