Fiakaran’ny vidin-tsolika : fanjakana tsy mahefa ny FATE