Antso fifanampiana : fivoriana ny Alahady 24 Jona 2012, Paris