28/06/2011 : Taratasy nalefan'ny Filoha RAVALOMANANA tany amin'ny Filohan'ny SADC