21/05/2011: Nolavin'ny Sadc ny sori-dàlan' i Dr simao-