Documents officiels

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

 

CONGRES DE LA TRANSITION

 

Ny Filohan’ny Kongresin’ny Tetezamita dia mampahafantatra ny be sy ny maro fa ny ankolafy ZAFY Albert, RATSIRAKA Didier sy Marc RAVALOMANANA dia efa nandefa ny lisitr’ireo mambra avy amin’ny ankolafiny avy handrafitra ny Kongresin’ny Tetezamita izay mitotaly 156 araka ireto anarana manaraka ireto :

Ramatoa sy Andriamatoa isany :

 

- Mouvance ZAFY Albert


ANDRIAMIDOSY Gabriel
ANDRIATSOTSY Eléonore
BAVY Julienne
BONAVENTURE
BORINASY RAJAOFERA Oliva
CHARLES Merci
ELIAZARA Jean René
FAUSTIN Jean
FRANCIS Abel
GASTON Alphonse
IANONJAFY Marcellin
JAO Ludovic
LIZANTY Emile
MAHAIZARA
MAHAVITRA Jean Pierre Nicolas
MARCELLE Yolande Marcelline
MEKTOUB Camille
MOMED Abdou
NJAKA Tharsile
NORDINE
PAUL André
PHILEMON
RABEHERIFETRA Jacques
RABEMANANJARA Albain
RABEMANANJARA Alexis
RAJOMA Emmanuel
RAJOMA Ignace
RAKOTOMALALA Martial Aimé
RALISOA Esther Emma Virginia
RAMAHAZOMANANA Baovola
RANDRIA Dalphonse
RANDRIANARIVO Difera
RANDRIATSARAFARA Eliot Stany
RATSITOHARA Romuald
RAVOHITRA Marcel
RAYMOND
RAZAFIMANANTSOA Jean Christophe
RAZAFINDRAMANGA Joséphine
RAZAKANDRAINY Bezoro
ROCHE
SAMBO Edmond
SOARAY Raymond
SOFIA Ralalasoa Marthe
SOKONDRIAKY Jean Robert
SONINA Pierre
TAHERALY
TOMBO Tam
TSIATOPY François
TSIMILAMARO Vahinisoa
VAVY Julienne
VICTOR
ZAINADINA dit Zinos

 

Mouvance RATSIRAKA Didier :

 

ANDRIAMORA Paul Bernard

ANDRIATIANA Jean Victor

BAKOLIARISOA Aimée Paquerette

BENAMBONY Armand

BERIZIKY Hasy

BEZANDRY René

BORELY

Colonel TATA

COUTITI Assolant

ELAKOVELO Etsiosa Andriampeno

ELISAH Perline

GARA Jean Robert

GERARD

GILBERT

ISSOUF BEN ASSOUMACOU

JAOTODY Noëline

JOSE Rogatien

KAPITALY KAPOSY Albert

MANJARIMANANA Urbain

MBOAZY

MEDARD

NDRIANASOLO

RABEARISOA Dr

RABERSON Bruno

RADEBASON Georges

RAFARASOA Mireille

Colonel RAHITSO

RAKINGASIRARA

RAKOTOARIMINO Théo

RAKOTOMAHAFALY Jean Denis

RAKOTONIRINA Panoelson

RAKOTOZANDRINDRAINY Raphaël

RALAINARIVO RAVISON Alain Claude

RALEFA Emile

RAMANANA RENE

RAMANATSOA RAMARCEL Herivelona

RAMAROLAHY Rémi

RANDRIAMAHALEO Ginaud

RANDRIAMALALA Paul Bert

RASOLONIRAINY Armand

RATOABOLAMANANA Merci

RAVELONARIVO Jean

RAVIKTOARA

RAVOLOLONARISOA Béatrice

RAZAFIMAHEFA Monfort

RAZAFIMALALA Marthe

RAZAFINDRAMASY Sahondrarivelo

RAZAFY TSARANAZY Christine

ROBIA Simone

ROBIARIVONY Josiane

SOLOMONA Chriso

 

- Mouvance RAVALOMANANA Marc :

 

ANDRIAMBELOSOA Barijaona

ANDRIAMBOLOLONA Barison Claude

BAOZANDRIVELO André

BOTOMANATSARA

FANANTERA Longin Louis

KEMBAZANANY Anique Chantal

LALANIRINA Brigitte

LERIVA Manahirana

MAHATAFA Armand

MAMITIANA Fabergé Gabriel

MAMPIHAO

MAMY Benoît

MANA Parfait

MANANJARA Fidson

RANDRIAMANANTENA Rodolphe Gabriel

RAFIDISON Martin

RAHARIMAMPIONONA

RAHANTASOA Lydia Aimée Vololona

RAHARINAIVO Andrianatoandro

RAHARISAINA Hery

RAKOTOARIMANANA Joelisoa

RAKOTOARISOA Andrianirina Marie Bruno

RAKOTOMANDIMBINDRAIBE Mamisoa

RAKOTOMANJATO Edmond Rodin G.

RAKOTOMAZAVA Joseph

RAKOTOMIANDRISOA Jean Ernest

RAKOTONIRINA Harijaona Lovanirina

RAKOTONOMENJANAHARY Jean Ernest

RAKOTOVAZAHA Parson Zazaharivelo

RAKOTOZANDRY Raymond

RALAZASOA Charles

RAMAMONJISOA Benjamin

RAMBOAHAGISON Felix

RANAIVOSON Andrianavalona Pierrot

RANDRIAMAHOLISON Jules Henri

RANDRIAMANDIMBISOA Felix Marie

RANDRIANANTENAINA Olivier Anthonny

RANDRIANARISON Armand

RANDRIANEKENA Michel

RANDRIANJATOVO Henri François

RASOANAIVO Elie Odon Fidèle

RASOLONOMENJANAHARY Fidelis Justin

RATALATA Georges

RAVELONANOSY Mamitiana

RAZAFIMBELO Arinosy Jacques

RAZAFINDRAKOTO Harifanja Francette

REMAHITA Désiré

VANOVASON Adrien

VELO Christian Nestor

VOIZY Blandine

ZAFILAHY Rakotomandimby Stanislas

ZAONARIVELO Gérard Aristote

 

Ity lisitra ity dia efa nalefa tany amin’Andriamatoa Filohan’ny Tetezamita sy ireo Filoha mpiara-mitantana mba ahafahany manendry ireo mpikambana ao amin’ny Kongresin’ny Tetezamita amin’ny alalan’ny « Décret », araka ny andininy faha-12 ao amin’ny Satan’i Maputo sy ny andininy faha-2 ao amin’ny « Acte additionnel » tany Addis Abeba.

 

Ny ankolafy Andry RAJOELINA dia mbola tsy nahatonga ny lisitra avy any aminy.

 

Noho izany, dia manasa ny Filohan’ny Tetezamita mba handefa izany araka izay haingana azo atao.

 

Ireo olona voalaza anarana etsy ambony, dia antsoina hamonjy ny Lapan’ny Kongresy eto Tsimbazaza ny talata faha-22 desambra 2009 amin’ny 10 ora maraina hiatrika ny fivoriana fanomanana.

 

Ny saran-dàlan’izy ireo dia haloa eo ampahatongavany.

 

Antananarivo, faha-18 desambra 2009.

 

 

 

Ny Filoha,

 

Mamy RAKOTOARIVELO

Les négociations de sortie de crise ont débouché sur la signature d'un acte additionnel à la charte de transition signée à Maputo le 9 août 2009. Cet acte additionnel signé à Addis-Abeba a été approuvé et validé par les 4 chefs de file des 4 mouvances politiques participant à ces négociations.